Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Bedenini Beğenmeme

Uzman Psikolog Zehra Erol
Bedenini Beğenmeme Zehra Erol e1507643384613 - Bedenini Beğenmeme
Bedenini beğenmeme kişinin kendini nasıl gördüğü ile yani beden imgesi ile ilgilidir. Beden imgesi; kişinin kendi dış görünümüyle ilgili zihninde canlanan resmidir. Bozuk beden algısı kişinin kendi bedeniyle ilgili gerçekçi olmayan bir görünüme sahip olduğu anlamına gelir. Beden imgesi erken çocukluk döneminden itibaren şekillenmeye başlar. Olumsuz beden algısı; dışarıdan gelen yorumlardan ve bireyin kendini nasıl görmek istediğinden önemli düzeyde etkilenir.

Kişinin kendisinde görmek istediği dış görünüm ile var olan arasında uyumsuzluk varsa kişinin kendini olumsuz algılamasına neden olur.

Olumsuz beden imajı veya kişinin bedenini beğenmeme nedenleri;

-Çevreden gelen olumsuz geri bildirimler; eleştiriler, mükemmeliyetçi yaklaşımlar.

-Yaşanan olumsuz deneyimler (alay edilme, hakaret vb..)

-İlişkilerde kabul görmediğini hissetme. Erken çocukluk itibariyle kişinin yetersiz onaylanması.

-Medyanın veya yaşanan ortamın fiziksel görünüme ilişkin tutumları. Televizyon, dergiler kişinin nasıl göründüğüne ilişkin yaptığı yorumlarla bireyler üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Kişinin kendi bedenini nasıl gördüğü yemek yeme davranışlarını, insanlarla ilişkilerini de önemli ölçüde etkiler. Fiziksel görünümünden memnun olan kendilerini olumlu algılayan kişiler sosyal ortamlarda daha rahattırlar, kendilerinden daha emin davranırlar. Özsaygı sadece fiziksel görünüme ilişkin algılardan oluşmasa da kendi görünümlerini bozuk veya olumsuz algılayan kişilerde özsaygı problemlerine de neden olur. Bozuk beden algısına sahip bireylerde yeme bozuklukları, beden algı takıntısı gibi rahatsızlıklar görülür. Olumsuz beden algısına sahip kişiler;

-Dışarıdan nasıl göründüklerini çok fazla önemserler ve bu konu üzerinde sık sık düşünürler.

-Olumsuz beden imgesine sahip kişiler sıklıkla kendi bedenleri ile aşırı uğraşırlar. (Bedenlerini inceler, en ufak ayrıntıya dikkat ederler.) Sık sık nasıl göründüklerini kontrol ederler.

-Beğendikleri kişilerin vücutları ile kendi bedenlerini sıklıkla kıyaslarlar.

-Kendilerini nasıl görmek istiyorlarsa o görünüme kavuşmak için çözüm yolları ararlar.

-Dış görünüm ile ilgili konulara aşırı duyarlılık gelişmiştir.

-Yemek yeme konusunda sorunlar yaşarlar.

Olumsuz beden imajında psikolojik destek sürecinde bireysel terapi de kişinin kendisiyle ilgili gerçekçi olmayan düşünce biçimleri üzerinde çalışılır. Kendiyle ilgili algılarının yeniden yapılandırılması, zorlayıcı duygulardan kaçınmak yerine duyguları yaşayabilmek ve uygun ifade edebilmek üzerinde çalışılır.

 

Uzman Psikolog Zehra Erol

www.zehraerol.com

Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.

Uzman Psikolog Zehra Erol’un diğer makaleleri için lütfen tıklayınız