Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Somatoform Bozukluklar

Somatoform Bozukluklar e1501742870235 - Somatoform Bozukluklar

Somatoform bozuklukların temel özelliği hastada yapılan tıbbi incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda organik bir nedenle açıklanamayan fiziksel belirtilerin bulunmasıdır. Bu durum bazen hastada hiç bir organik patolojinin olmaması, bazen de belirtinin şiddetinin varolan organik patolojiye göre aşırı olması ve bu patoloji ile açıklanamaması şeklinde görülmektedir. Somatoform bozukluk tanısı koyabilmek için hastanın yakınmalarının hastada belirgin bir sıkıntıya yol açması ya da toplumsal, mesleksel ya da işlevselliğin diğer alanlarında bozulmaya neden olması gereklidir.

Somatoform bozukluklar Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yedi tanı kategorisine ayrılmıştır: (1)Somatizasyon bozukluğu, (2)Konversiyon bozukluğu, (3)Hipokondriyazis, (4)Vücut dismorfik bozukluğu, (5)Ağrı bozukluğu, (6)Farklılaşmamış somatoform bozukluk, (7)Başka türlü adlandırılamayan somatoform bozukluk.

*Prof. Dr. Erol Özmen (yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz).