Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik, Mükemmeliyetçi kişilik
Bazen ‘olağan’ bazen de bir ruhsal sorun ya da bir ruhsal bozukluğa yatkınlık yaratan bir kişilik özelliği olması nedeniyle mükemmeliyetçiliği ruh sağlığı bakış açısıyla tanımlamak kolay değildir.

Mümkün olduğunca en iyisini yapmaya çalışmak‘ tanımı mükemmeliyetçiliğin daha olağan ucunu ‘tam, eksiksiz, yanlışsız ve kusursuz yapmaya çalışmak ve yapamadığında ya da yapamadığını düşündüğünde strese girmek’ ise daha ruhsal sorun ucunu ifade eder.

Mükemmeliyetçilik ile ilgili kısa kısa bilgiler

  • Mükemmeliyetçilik kendi başına bir ruhsal hastalık belirtisi değildir. Fakat kişide bir ruhsal sorun ya da stres yaratacak derecede bulunduğunda depresif bozukluklara, anksiyete bozukluklarına, yeme bozukluklarına ve uyku bozukluklarına yatkınlık yaratabilir. Başka bir deyişle mükemmeliyetçi kişilerin bu ruhsal hastalıklara yakalanma olasılığını arttırır.
  • Mükemmeliyetçilik obsesif kompulsif kişilik yapısının temel özelliklerinden birisidir.
  • Genellikle narsistik kişilik yapısına sahip insanların da mükemmeliyetçi olacakları düşünülür ama bu doğru değildir. Obsesif kompulsif kişilik yapısına sahip olanlar ne yaparlarsa yapsınlar yaptıklarının mükemmel olduğunu düşünemezler, narsistik kişilikler ise ne yaparlarsa yapsınlar mükemmel yaptıklarına inanırlar.