Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Mükemmeliyetçilik

mukemmeliyetci kisilik ne demek olmak mukemmeliyetcilik - Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik nedir? Tanımı

Mükemmeliyetçilik; ‘mükemmeliyetçi olma’, ‘her şeyi mükemmel yapmaya ya da sürekli mükemmel olmaya çalışma’ ve ‘her şeyi en iyi, tam, eksiksiz, yanlışsız ve kusursuz yapmaya ya da oldurmaya çalışma’ halidir.  Ancak bazen ‘olağan’ bazen de bir ruhsal sorun ya da bir ruhsal bozukluğa yatkınlık yaratan bir kişilik özelliği olması nedeniyle mükemmeliyetçiliği ruh sağlığı bakış açısıyla tanımlamak kolay değildir.

Mümkün olduğunca en iyisini yapmaya çalışmak‘ tanımı mükemmeliyetçiliğin daha olağan ucunu ‘tam, eksiksiz, yanlışsız ve kusursuz yapmaya çalışmak ve yapamadığında ya da yapamadığını düşündüğünde strese girmek’ ise daha ruhsal sorun ucunu ifade eder.

Bir ruhsal hastalık belirtisi olarak mükemmeliyetçilik

  • Mükemmeliyetçilik kendi başına bir ruhsal hastalık belirtisi değildir. Fakat kişide bir ruhsal sorun ya da stres yaratacak derecede bulunduğunda depresif bozukluklara, anksiyete bozukluklarına, yeme bozukluklarına ve uyku bozukluklarına yatkınlık yaratabilir. Başka bir deyişle mükemmeliyetçi kişilerin bu ruhsal hastalıklara yakalanma olasılıkları daha yüksektir.
  • Obsesif kompulsif kişilik yapısının temel özelliklerinden birisi de mükemmeliyetçiliktir.
  • Genellikle narsistik kişilik yapısına sahip insanların da mükemmeliyetçi olacakları düşünülür ama bu doğru değildir. Obsesif kompulsif kişilik yapısına sahip olanlar ne yaparlarsa yapsınlar yaptıklarının mükemmel olduğunu düşünemezler, narsistik kişilikler ise ne yaparlarsa yapsınlar mükemmel yaptıklarına inanırlar.

Güncelleme: 19.01.2021

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı