Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Mutsuzluk

Mutsuzluk - Mutsuzluk
Kısa ve öz bilgi
  • Mutsuzluk bazen bir ruhsal hastalık belirtisi olabilmektedir. Örneğin iki hafta boyunca hemen her gün ve gün boyu kendisini mutsuz hisseden kişilerde depresyon söz konusu olabilmektedir.
  • Bazı mutsuz insanlar bu dünyada mutlu olmanın mümkün olmadığını ve herkesin mutsuz olduğunu düşünürler. Oysa yaşadığı bütün zorluklara karşın mutlu bir yaşam sürdüren birçok insan bulunmaktadır.
  • ‘Masal sonu mutluluğu’ arayışında olan birçok insan kesintisiz bir mutluluk arayışı içinde olmaları nedeniyle sürekli hayal kırıklığı yaşarlar. Zaman zaman mutsuz olmak en doğal ve olması gereken bir yaşantıdır. Hiç bir sorunun olmadığı bir dünyayı bulmak ya da oldurmak (başka bir deyişle kayıp cenneti bulmak) mümkün değildir.
  • Bazı insanların mutlu olabilmesi tümüyle dış kaynaklarla ilişkilidir. Ancak birileri tarafından beğenildiğinde, önemsendiğinde dikkate alındığında mutlu olan bu insanların mutluluğu sürüdürülebilir bir mutluluk değildir.
  • Bir insanın mutsuzlukla nasıl bir ilişki içinde olduğu önemli bir konudur. Bazı insanlar için mutsuzluk normal olmayan, yaşanmaması gereken ve yaşandığında da bir an önce giderilmesi gereken bir yaşantıdır. Oysa insanın zaman zaman mutsuz olması son derece doğaldır ve bir şeylerin yolunda gitmediği konusunda kişiye bir uyarıdır. Bazı insanlar için ise mutsuzluk bu dünyada kaçınılmaz olarak yaşanan bir deneyimdir. Dünyaya adeta acı çekmek için gelmişler hissi uyandıran bu insanlar iç dünyalarında kendilerini mutsuz eden etmenler ile baş etmeye başladıklarında mutlu olabilmektedirler.
  • Mutlu olmak ve mutsuz olmak ancak birlikte var olabilirler. Mutsuz olmayan mutlu olmayı deneyimleyemez.
  • Mutsuz olmak çağımızda adeta bir problem olarak görülüyor. Oysa mutsuz olmak her insanın içinde bulunan bir potansiyeldir ve zaman zaman doğal olarak yaşanır. Ancak belli bir düzeyi aşan, süreklilik gösteren, yaşamdan kopmaya götüren mutsuzluk ruhsal bir sorun olarak düşünülmelidir.
  • Nelerden mutlu olacağımız genellikle toplum tarafından bizlere dayatılır. Dayatılanları gerçekleştirdiğimizde mutlu olacağımızı ya da olduğumuzu düşünürüz. Oysa insanı asıl mutlu eden dışarıdan dayatılanları gerçekleştirmek değil kendi iç gereksinimlerini doyurmaktır.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı