Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Depresyonlu Hastaların Akıllarına Takılan Sorular

Distimi Nedir ?

Amerikan Psikiyatri Birliğinin ruhsal bozuklukları sınıflandırma sistemine göre depresif bozukluklar genel olarak major depresyon ve distimi olarak sınıflandırılmaktadır. Major depresyon görece daha kısa süreli fakat ağır, distimi ise görece daha hafif ama daha uzun süren depresyon durumları için kullanılmaktadır.

Tanı konulabilmesi için belirtilerin varlığı kadar bunların şiddeti ve süresi de önem taşımaktadır. Diğer yandan bu belirtilerin kişide belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal ve mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olması koşulları da aranmaktadır.

Distimi tanısı konulabilmesi için hastanın yakınmalarının en az iki yıldır sürüyor olması gerekmektedir. Belirtilerin tanı koymak amacıyla kullanılabilmesi için hemen hemen her gün ve günün büyük kısmında sürmesi koşulu aranmaktadır.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin ölçütlerine göre distimi tanısı koymada kullanılan 7 belirti bulunmaktadır:

1. Depresyonlu duygudurum,
2. İştah değişiklikleri (iştahsızlık ya da iştah artışı),
3. Uyku değişiklikleri (uykusuzluk ya da aşırı uyku),
4. Yorgunluk,
5. Kendini değersiz hissetme,
6. Düşünceleri belli bir konuda toplayamama, kararsızlık,
7. Umutsuzluk.

Distimi tanısı konulabilmesi için kişide yukarıda sayılan yedi belirtiden en az üç tanesinin bulunması gerekmektedir. Ancak bu üç belirtiden birisinin mutlaka “depresyonlu duygudurum” olması gerekmektedir.

Distimi, göreceli olarak daha hafif ve uzun süren depresyon durumlarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Çoğu zaman kişinin kendisi ve yakınları hastanın bu durumuna alışmıştır. Hasta yaşadıklarını çoğu zaman bir kader olarak görür; yakınları ise hastanın belirtilerini kişilik yapısı olarak yorumlar.

Major depresyon ile kıyaslandığında hastadaki depresyon belirtileri şiddetlenmedikçe distimili hastaların yakınmaları için doktora başvurdukları ve çare aradıkları pek görülmez. Distimili hastalarda da görülen belirtiler ve klinik tablo birbirinin aynısı olmasa da aşağıda en çok rastlanan klinik tabloya bir örnek verilmiştir:

Kişi kendini yıllardır, mutsuz-neşesiz hisseder. Baş ağrısı ve eklem ağrıları için yıllardır ağrı kesici ilaçlar içiyor olmasına karşın bu ağrılardan bir türlü kurtulamamıştır. Uykusu ve iştahı düzensizdir. Kimi zaman iyi uyumakla birlikte, uykusuz günleri çok daha fazladır. Çoğu zaman gün içinde yaşadıklarını kurmaktan bir türlü uykuya dalamaz. Yemeğini şöyle iştahla yediği pek görülmez; çoğu zaman kendini zorlayarak yemek yer. Kendine güveni hiç yok gibidir. Çevresinde yaşayanlar onu neşelendirmek için gezmeye götürseler bile çoğu zaman bu gezilerden pek zevk almaz.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

İlginizi çekebilecek diğer sorular

Aşırı uyuma bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyon nedir?

Yaşadığınız belki de basit bir moral bozukluğu değil, depresyon!

Bunlar yalnız benim başıma mı geldi ?

Depresif Bozukluklar Nedir ?

Çarpıntı bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyon gelişiminde kişilik yapısının rolü var mıdır ?

Depresyonun gelişiminde psikolojik etmenlerin rolü var mıdır ?

Depresyonun gelişiminde sosyal etmenlerin rolü var mıdır ?

Depresyonunun biyolojik nedenleri nelerdir ?

Depresyonun ilaçla tedavisinde nelere dikkat etmek gerekir ?

Distimi nedir?

Depresyonlu kişilerde hangi belirtiler görülür ?

Depresyona girmemek için ne yapılabilir ?

Depresyon yaşayan bunu kolayca fark eder mi ?

Herkesi etkileyebilecek bir olaydan sonra yaşanan depresyon tamamen normal bir durum mudur ?

Doktor benden bazı tetkikler yaptırmamı istedi, neden?

Depresyon herkeste görülebilir mi?

İlaç kullanıyorum ama neden iyileşmiyorum ?

İlaç kullanmadan depresyon iyileşir mi ?

İştah artışı ve şişmanlama bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyon – Ne zaman bir hastalıktan söz edilir ?

Major depresyon nedir ?

İştahsızlık ve zayıflama bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Psikiyatristler depresyonlu hastaların tedavisinde ne tür güçlüklerle karşılaşır ?

Uykusuzluk bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Yorgunluk bir depresyon belirtisi olabilir mi ?

Depresyonda görülen belirtiler: Mutsuzluk

Depresyonda görülen belirtiler: Enerji yitimi, yorgunluk, bitkinlik

Depresyonda görülen belirtiler: İlgi yitimi / Zevk alamama

Depresyonda görülen belirtiler: Anksiyete, kaygı, bunaltı, endişe, gerginlik

Depresyonda görülen belirtiler: Çeşitli ağrılar

Depresyonda görülen belirtiler: Değersizlik düşünceleri

Depresyonda görülen belirtiler: İntihar ve ölüm düşünceleri

Depresyonda görülen belirtiler: İştahsızlık, zayıflama ya da iştah artışı, şişmanlama

Depresyonda görülen belirtiler: Kendine güvenin azalması

Depresyonda görülen belirtiler: Libido yitimi, cinsel isteksizlik

Depresyonda görülen belirtiler: Psikomotor yavaşlama, durgunlaşma

Depresyonda görülen belirtiler: Psikomotor ajitasyon, yerinde duramama, huzursuzluk

Depresyonda görülen belirtiler: Suçluluk duygu ve düşünceleri

Depresyonda görülen belirtiler: Unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü

Depresyonda görülen belirtiler: Uyku bozuklukları

Depresyonun gelişiminde genlerin rolü var mıdır ?

Depresyon geçirdiğimi duyarlarsa benim hakkımda ne düşünürler ?

Depresyon ciddi bir hastalığın öncüsü olabilir mi ?

Depresyon neden kadınlarda daha sık görülür ?

Depresyon iyileştikten sonra tekrarlar mı ?

Depresyon her zaman bir hastalık mıdır?

Depresyon tanısı nasıl konur?

Depresyonun toplum içinde görülme sıklığı nedir ?

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar zararlı mı ?