Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi
Obsesif Kompulsif Bozukluk

Saplantı Zorlantı Bozukluğu

Obsesyon

Obsesif-kompulsif bozuklukta kişide obsesyon ve/veya kompulsiyon bulunur. Obsesyon (saplantı) kişinin isteği dışında aklından geçen, saçma olduğunu bildiği halde bilinçli çaba ile kovulamayan, yineleyeci düşüncelerdir. Kompulsiyon (zorlantı) ise kişinin yapmak istemediği halde kendisini yapmaktan alıkoyamadığı yinelenen hareketlerdir. Hem obsesyon hem kompulsiyon, mantıkdışı olduğu bilindiği ve çaba harcandığı halde engellenemez.*

*Bu yazı Prof. Dr. Erol Özmen tarafından hazırlanmıştır. Yazılı olarak izin alınmadan alıntı yapılamaz.