Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Psikolojik Zihinlilik

psikolojik zihinlilik e1499963592195 - Psikolojik zihinlilik

Psikolojik zihinlilik insanların duygu, düşünce ve davranışlarının altta yatan nedenlerini, oluş şeklini, anlamını görebilme ve değerlendirebilme yetisidir. İnsanların nasıl ve neden öyle duygulandığı, düşündüğü ve davrandığı sorularını sormaya ve yanıt oluşturmaya yatkınlığı ifade eder. Bu sorulara yanıt verebilmek ancak ve ancak iç dünyadaki süreçleri görebilmek ve kavrayabilmek ile mümkündür.

Psikolojik zihinlilik kendini, diğer insanları ve ilişkileri anlamaya istekli olmayı, ilgi duymayı ve ruhsal süreçlerle ilgili kavramları bilmeyi; özellikle bilinçdışı etmenlerin insan duygu, düşünce ve davranışını oluşturmada ki rolünü anlamayı gerektirir.

Bazı kaynaklarda psikolojik zihinlilik yerine iç görü, içe bakış, farkındalık, psikolojik düşünmeye yatkınlık, psikolojik anlak, psikolojik farkındalık, öz-farkındalık, kendini gözleme yetisi ve özbilinç kavramlarının kullanıldığı görülmektedir. Ancak birçok örtüşen yönleri olmakla birlikte bu kavramların psikolojik zihinlilik ile özdeş olduğu düşünülmemelidir.

Kısa ve öz bilgiler

  • Psikolojik zihinlilik yetisi iyi gelişmiş bir kişi hem kendisinin hem de diğer insanların davranışlarını daha doğru değerlendirir, anlar ve anlamlandırır.
  • Psikolojik zihinliliği iyi gelişmiş olanlar ilişkilerini yönetme ve yönlendirmede daha başarılıdırlar.Psikolojik zihinliliği iyi gelişmiş olanların terapilerden yarar görme olasılığı daha yüksektir. Diğer yandan özellikle psikanalitik yönelimli terapiler olmak üzere birçok terapi psikolojik zihinliliği geliştirmeyi hedefler.

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Muayenehane:
Talatpaşa Bulvarı, No: 50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Alsancak, İzmir
Yüz yüze ya da  online görüşme randevusu için telefon : 0 542 236 13 54