Psikoloji & Psikiyatri

Psikoloji ve psikiyatrinin internet adresi

Depresyon Nedir?

depresyon nedir e1487448794195 - Depresyon nedir

Depresyon Nedir? Tanımı

Depresyon günlük yaşamda daha çok her türlü üzüntü halini ve moral bozukluğunu ifade etmek için kullanılan bir sözcük olmakla birlikte tıp dünyasında depresif bozukluk olarak adlandırılan ruhsal bozukluklar için de kullanılmaktadır. Başka bir deyişle depresyon olağan bir ruh halini ifade etmek için de tıbbi /ruhsal bir hastalığı ifade edebilmektedir. 

Depresyon insanın doğasında olan, somut ya da duygusal bir kayıp sonrası ortaya çıkan bir ruh halidir. Depresyona giren kişi yaşama sevincini yitirmeye ve kendisini mutsuz bir insan olarak hissetmeye başlar. Depresyon ağırlaştıkça onlar için yaşamın eski anlamı ve anlamlılığı yok olur. Depresyon hafifken (henüz bir hastalık halini almadığı zamanlarda) kişi anlatmadıkça dışarıdan pek fark edilmeyebilir fakat depresyon ağırlaştıkça (bir hastalık halini aldığında) dışarıdan kolayca fark edilmeye başlar. Başka bir deyişle depresyon herkesin yaşayabileceği bir duygudurumdan hastalığa kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alınması gereken bir konudur.

Halk içinde depresyon (‘depresyona girdim‘) genellikle psikolojik destek ya da yardım gerektiren bir durum olarak değil de geçici olarak ortaya çıkan bir moral moral bozukluğu olarak kullanım alanı bulmaktadır. Bazen de ruh sağlığı literatüründe anksiyete olarak ifade edilen ruhsal durumları ve kişilerarası ilişkilerde yaşanan her türlü çatışma sonrası yaşanan ruhsal durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Ruhsal çöküntü / çökkünlük

Türkçe karşılığı olarak depresyon için ‘ruhsal çöküntü’ ya da ‘ruhsal çökkünlük’  ifadeleri kullanılıyor olsa da bunlar yaygın bir kullanım alanı bulamamıştır.

Depresyon belirtileri

Depresyon yaşayan kişi kendisini üzgün, mutsuz, isteksiz, elemli ve keder içinde hisseder. Eskiden büyük bir hevesle, istekle yaptıklarını artık yapmak istemez. Kendisini zorlayarak yapsa bile eski tadı alamaz. Depresyon ağırlaştıkça giderek kişi kendisini zorlasa bile yapamamaya başlar. Toplumdan ve sosyal yaşamdan uzaklaşır. İşini gücünü, günlük yaşam işlerini ve mesleğini eskisi gibi yürütemez.

Depresyon yaşayan kişide uyku ve iştah sorunlarına da çok sık rastlanır. Kendisini halsiz ve bitkin hisseder, eskisine göre çok çabuk yorulur. Özgüvenini kaybeder. Yerli yersiz ve nedensiz suçluluk duyguları yaşar. Yaptığı işe kendini veremez.

Depresyon belirtileri olan bir kişide yaşadıklarının bir hastalık düzeyinde olup olmadığı mutlaka araştırılmalı, kişinin yaşamını etkileyen ve yaşam kalitesini bozan bir durum söz konusu ise bir aile hekimine ya da ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmak düşünülmelidir.

Güncelleme: 11.12.2022

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Muayenehane:
Talatpaşa Bulvarı, No: 50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Alsancak, İzmir
Yüz yüze ya da  online görüşme randevusu için telefon : 0 542 236 13 54